Tanker til eftertanke

GLÆDE.

For et par år siden var jeg på en udflugt i og omkring Aalborg. Et af stoppestederne var hos kunstneren Lene Purkær Stefansen; hun har bl.a. lavet det kunstværk, som er afbildet på forsiden af denne folder. Kunstvær-ket er et bronzebillede på sort naturskifer, og det har titlen ”Lev livet med livsglæde”.                                                   

Glæde kan være så meget. Lige fra glæde udtrykt i fjollerier og vittigheder til glæden over et nyfødt barn og et genoptaget venskab. Tit er vores opfattelse af glæde forbundet med noget, vi har lyst til, f.eks. en god bøf med et glas vin til, eller måske er glæde forbundet med vores følelser. Men glæde er meget mere end det, vi kan finde i vores lyst og i vores – til tider meget - svingende følelser. Kvinden i kunstværket viser for mig at se, at glæde er at åbne sig mod noget større, mod noget, som ikke kommer fra os selv. Det beskriver Grundtvig bl.a. i salmen ”Morgenstund har guld i mund”, hvor det i vers 3 lyder:

”... og glædelig er hver en dag,

som leves til Guds velbehag,

om end vi måtte græde”.

Jeg vender tit tilbage til netop disse linjer, for de fortæller, at glæden er en grundtone i livet. Den kommer fra det eller dem, som giver mit liv betydning og mening.

Glæde er – dybere forstået - et fortegn, som er givet i skabelsen. Og når vi mærker, at vores glæde bliver angrebet eller ligefrem forsvinder, så er det jo netop, fordi glæden er det oprindelige. Glæden var der først. Sorgen fortæller, at noget eller nogen, der havde betydning, nu er taget fra én. Bekymringerne fortæller, at noget står i vejen for glæden. Vreden fortæller mig, at noget dyrebart er truet, og at jeg måske snart skal miste det dyrebare.                            Men al sorg, alle tab, al meningsløshed, al modløshed forudsætter, at det modsatte var der, glæden var der først!

Al sorg – uanset hvad der har bevirket den – fortæller også om den glæde, som har været, og som aldrig nogensinde kan tages fra os. Uanset at vi så gerne ville, at det gode og glædelige skulle vare ved. Og måske skulle vi snarere glæde os over noget eller nogen – end glæde os til noget. Glæde os over det, der trods alt ER. Det selvfølgelige. Det nære.

Glæden har også det fantastiske i sig, at den altid vil deles. Måske kan man ikke lade være med at gribe telefonen og ringe for at dele en glædelig nyhed. For glæden vil altid spredes, og den bliver kun større af at blive delt.

Kvinden på kunstværket vender sig og åbner sig. Min tolkning er, at hun åbner sig mod solen, mod Gud. Og det var netop Gud, der satte fortegn i skabelsen – ét af dem er glæden!

”Selv det sorteste liv er til på en uendelig baggrund af lys og glæde, lysvæld bag ved lysvæld. Ikke glæden ved dette eller hint, men glæden ved at være til. Trods alt, hvad der gør det svært. Glæden ved at være en skabning, skabt af kærligheden, udfriet af kærligheden og altid på vej hen imod den. Det er det, jeg kalder glæden ved glæden”. Citat: Johannes Møllehave.

Alice Pedersen,

Sognepræst.

 

PS: Se mere til Lene Purkær Stefansens kunst på www.lenepurkaer.dk

Denne side er fuld af tanker fra vores præster Alice Pedersen og Simon Emil Koefoed. Har du idéer eller kommentarer til Tanker til eftertanke, er du velkommen til at kontakte Alice eller Simon. Du kan finde deres kontaktoplysninger herunder:

  
For alle

Tusind tak til alle børn og voksne, som var med til at gøre vores forestilling om det lille Jesusbarn til noget helt særligt! Vi har verdens sejeste børn i Club Enghøj.   

For børn

Kan man danse til en salme og kan babyer overhovedet få noget ud af at lytte til musik? Ja og bestemt! Vil du vide mere om babysang så klik videre!