-aftener

Gives der en kristen etik?

Sognepræst Anders Raahauge er medlem af Det etiske Råd, hvor man løbende tager stilling til de etiske dilemmaer, som for eksempel rejses af de videnskabelige fremskridt. Ikke alt, hvad man kan gøre er også rigtigt at gøre.

Han vil fortælle om, hvordan Rådet arbejder og drøfte, om kristendommen sætter en særlig etik, forskellig fra den lov og godt og ondt, som er skrevet i alle menneskers hjerter.

Og der vil blive rig lejlighed til at diskutere med Raahauge om tidens store etiske udfordringer, herunder dødshjælpen. 
Foto: Carsten Fisker. 

Tid & sted

Torsdag d. 22. marts kl. 19.30 i Enghøj Sognegård. 
Pris 50,-kr. inkl. kaffe og brød. 

 

 


For voksne

Hvordan vil vi være kirke og hvem vil vi være kirke for? Det vil vi med hjælp fra lektor Erling Andersen forsøge at sætte ord på til vores visionsdag.   

Koncert

Inden længe er det Korby Randers Uge, og det fejres med besøg af Randers Kammerkor under ledelse af vores egen organist Britta Nedergaard Hansen.