-eftermiddage

Ulrik Edelmann

Vi får besøg af læge Ulrik Edelmann og han fortæller: "Under min ansættelse i Flyvevåbnet kom jeg med på en overlevelsesøvelse på indlandsisen først som elev 0g senere flere gange som instruktør. Det gav mig lyst til at se andre dele af Grønland og jeg har været fra Station Nord til Siorapaluk – og vejen rundt om Grønland.

Jeg har været ansat i små byer og nogle af de lidt ”større” byer, som læge kommer man lidt mere ind under huden på samfundet og oplever mange ting.  Man er ansat på et hospital og er oftest den eneste læge på stedet, så man kommer lidt rundt i lærebøgernes pensum.

Jeg har oplevet fantastiske naturscenerier, set hvaler, rener, moskusokser, ræve, sæler, isbjørne og mange fuglearter.

Jeg har været der både om sommeren, hvor jeg en gang blev næsten solskoldet i 30 ° varme og været inde på isen om vinteren i – 46 °." Vi glæder os til en spændende eftermiddag. 

Tid & sted

Tirsdag d. 8. januar kl. 14.30 i Enghøj Sognegård.
Pris: 50,-kr. inkl. kaffe og kage.


Mette Marie Gocht-Jensen

"Alderdom i fryd og gammen". Et foredrag om livskvalitet i den tredje alder.

”Livskvalitet betegner den oplevede følelse af at have et godt liv og handler oftest om andre faktorer end økonomi og overlevelse. Vurderingen af god eller dårlig livskvalitet beror ofte på personens egen subjektive bedømmelse, mens en objektiv vurdering af livskvalitet må begrænses til at iagttage, hvorvidt fundamentale menneskelige behov er opfyldt. ”

Således beskriver Wikipedia, den frie encyklopædi, begrebet livskvalitet

At have et godt liv er jo noget vi alle ønsker, og dermed også livskvalitet, men er der forskel på livskvalitet afhængig af, hvilken tid i livet vi befinder os i? Ja vil de fleste af os nok svare, men hvorfor. Hvilke faktorer kan være med til at præge vort liv, så det bliver godt og indholdsrigt?

Efter at have haft de historiske briller på i en kort gennemgang af begrebet livskvalitet, vil jeg med et humoristisk og poetisk perspektiv forsøge at fortælle lidt om alderdom og livskvalitet.

Jeg vil inddrage forskellige forfattere, samt min egen baggrund som præst og med billeder og humor give en buket af overvejelser af begrebet livskvalitet.

Tid & sted

Tirsdag d. 5. februar kl. 14.30 i Enghøj Sognegård.
Pris: 50,-kr. inkl. kaffe og kage. 


Bjarne Drachmann

Som en lille flueklat på Europakortet mellem Storbritannien og Island, i hjertet af Golfstrømmen, ligger Færøerne.
18 isolerede øer ude i Atlanterhavet. De fire årstider kan her opleves på en dag. Vi sejlede fra Hanstholm via Bergen 
til Færøerne. Tillig morgen ca. 26 timer senere ser vi øerne hæve sig op ad havet. 

Tid & sted

Tirsdag d. 5. marts kl. 14.30 i Enghøj Sognegård. 
Pris: 50,-kr. inkl. kaffe og kage. 


 

 

 

 


For alle

Tusind tak til alle børn og voksne, som var med til at gøre vores forestilling om det lille Jesusbarn til noget helt særligt! Vi har verdens sejeste børn i Club Enghøj.   

For børn

Kan man danse til en salme og kan babyer overhovedet få noget ud af at lytte til musik? Ja og bestemt! Vil du vide mere om babysang så klik videre!