-eftermiddage

Fra skole til kirke.

Kirsten Frost Vase er tidligere skoleleder på Kornmod Realskole i Silkeborg og nu sognepræst i Svostrup-Voel-Dallerup pastorat. 

Hendes oplæg spænder fra opvæksten i Thy over skoleverdenen til den nuværende tilværelse som sognepræst med refleksioner over, hvilke dannelsesbegreber, der ligger i den stafet, der rækkes videre til næste generation - og hvilke løber de videre med?

Tid & sted

Tirsdag d. 4. september kl. 14.30 i Enghøj Sognegård.
Pris: 50,- inkl. kaffe og kage. 

Randers - fra vikingetid til købstad.

Foredrag om byens ældste historie. Museumsinspektør og middelalderarkæolog Inger Marie Hyldgård fortæller om byens middelalderlige historie ud fra talrige arkæologiske fund og skriftlige kilder. Hør om troen, byens befæstning, kirker og klostre, handel og håndværk og om hverdagslivet for de ca. 2000 indbyggere i byen.  

Tid & sted

Tirsdag d. 2. oktober kl. 14.30 i Enghøj Sognegård.
Pris: 50,-kr. inkl. kaffe og kage. 

”Mødrene arv fra Paradis er os Guds nådes håb og pris, moderlighed er dens billed”

"Sådan synger vi med Grundtvig i ”Nåden, hun er af kongeblod”. Men hvor har Grundtvig den idé fra, at nåden er af hunkøn? Hvad er vores mødrene arv? Og hvad ser man egentlig, når man har et ”gammeltestamentligt kvindesyn”? Vi får besøg af valgmenighedspræst Margrethe Dahlerup Koch, som vil fortælle om kvindesynet i både ny og gammel testamente. 

Tid & sted

Tirsdag d. 6. november kl. 14.30 i Engøj Sognegård. 
Pris: 50,-kr. inkl. kaffe og kage. 

 

 

 

 


For voksne

Mødrene arv fra Paradis, Vild opstandelse og med på tur langs Caminoen er nogle af de spændende foredrag, hvad der er i vente til efterårets højskolearrangementer.  

For voksne

Husk, at du kan danne dig et overblik over sommerens og efterårets gudstjenester og arrangementer ved at klikke på vores kalender.