Sogneudflugt

SOGNEUDFLUGT 2017

Årets udflugt gik sydover mod Vejle-egnen. Formiddags kaffen blev drukket ved Fårup sø. Søen ligger i øvre Grejsdallige syd for Jelling. Den er på 99 hektar og 11 meter, hvor der er dybest.

Derefter besøgte vi Nørremarks kirken i Vejle. hvor vi fik en rundvisning. Kirken er opført 1974-76 og tegnet af kirkearkitekten Holger Jensen, hvis varemærke var det eksperimenterende, men også det enkle. Peter Brandes har i 2013 lukket lyset ind i 1970er-kirken, med sin helhedsudsmykning af døbefond, altervæg,-tavle og -bord, der har sædekornet som gennemgående tema.

Middagen blev spist på Hotel Skibelund Krat. Det var en central festplads i årene 1865-1920. Nu med mindesten for folk af betydning for de dansksindede fra nord og syd for Kongeåen.

Dernæst besøgte vi Dansk Klokkemuseum i Over Lerte og Sønderjydsk Skolemuseum. 

Klokkemuseet er beliggende i en tidl igere kirke, og blev etableret i 1991. Her kan man prøve og høre om de danske klokketraditioner, om bordklokke r, dyreklokker, klokkespil og klokker i trafikken. l 2008 kunne museet slå dørene op til et nyt klokkestøberi-et åbent, arbejdende værksted. Rundvisning på klokkemuseet.

På hjemvejen drak vi eftermiddagskaffen ved Jels sø. Midt i et noget fladt og naturfattigt landskab ligger de tre Jels søer som blå perler på en snor ved den lille by Jels. De tre søer har de praktiske navne Oversø, Midtsø og Nedersø.

Søerne er gode ynglelokaliteter for vandfugle, især toppet lappedykker, blishøns og gråænder.

 

  

 


For alle

Tusind tak til alle, som var med til at gøre årets julemusical til en stor succes! Tak til alle børn, store som små, I var så dygtige til at danse, synge og spille skuespil!

For voksne

På onsdag i næste uge holder vi årets sidste sangcafé, så har du 1½ times tid i overskud og har du lyst til fællessang og hyggeligt selskab, så kom til Enghøj Sognegård!