-

 

Bisættelse/begravelse fra Enghøj Kirke

Ved en bisættelse i Enghøj Kirke står kisten foran alteret; mellem døbefont og prædikestol. På denne måde mindes vi ved bisættelsen det tilsagn, Gud gav os i dåben: at han vil være med os alle dage indtil verdens ende.

I dette rum kan vi tage afsked med vores afdøde, fordi vi mindes det tilsagn, Gud gav os i dåben: at han vil være med os alle dage. Der er ingen kirkegård ved kirken, men pladsen og plænerne foran kirken indbyder på samme måde til ro og højtidelighed for følget.

Praktisk

Bisættelsen/begravelsen i kirken aftales i samarbejde med bedemanden, præsten og det øvrige personale, som præsten formidler kontakt til.

Forud for bisættelsen/begravelsen taler de pårørende med præsten. Her forbereder man begravelsen, vælger salmer, og fortæller præsten om afdøde, hvis der ønskes en personlig tale.


 

Begravelse er afsked og forkyndelse

En kirkelig bisættelse eller begravelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad man fik lov at dele med ham eller hende, og der bliver også sat ord på sorgen.

Som et fast del af en bisættelse eller begravelse, kaster præsten jord på kisten tre gange, mens den afdøde tiltales med ordene: ”Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv, og minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt. Gud er med os i livet, i døden og efter døden.

Jesus talte om legemets opstandelse, men ikke sådan, at opstandelsen er en verden, der ligner vores. Vi har mange billedlige udtryk for, hvor vores døde er. I himlen, i Guds hænder, i de evige boliger, i lys. Det er troen, der giver os disse billeder.

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten stille køres fra kirken i rustvognen til krematoriet, eller bliver stående i kirken. Senere nedsættes urnen på kirkegården. 

 

 

 


For alle

"Boller op og boller ned, boller i min mave, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade!" Det er snart fastelavn og det skal naturligvis fejres.  

Koncert

Inden længe er det Korby Randers Uge, og det fejres med besøg af Randers Kammerkor under ledelse af vores egen organist Britta Nedergaard Hansen.