-

Vielse (bryllup) i Enghøj Kirke

Enghøj Kirke er et moderne kirkerum og enkelt i sit udtryk. I rummet er der plads til de store ord, følelser og højtider i livet, og ved en vielse taler forenes det hele foran alteret, i bønnerne, læsningerne og salmerne.

Er I bosiddende i Enghøj Sogn, har anden eller tidligere tilknytning til kirken, kan I blive viet i Enghøj Kirke.

Praktisk

I kan blive viet i folkekirken, når I begge eller én af jer er medlem af folkekirken.

Hvis I gerne vil vies i Enghøj Kirke, ringer I først til kirkekontoret. Ved denne samtale aftaler I tidspunktet for vielsen, og kirkekontoret formidler en kontakt den præst, der skal vie jer.

Derudover skal I huske at lave en prøvelsesattest, beslutte om der skal ske navneændring  i forbindelse med vielsen, og oplyse navn og adresse til kirkekontoret på to vidner, som er til stede ved vielsen.

Er I allerede viet på rådhuset, men ønsker en kirkelig velsignelse, tager I ligeledes kontakt til kirkekontoret, som vil guide jer i det videre forløb.

Hvad er en vielse?

En vielse/bryllup i kirken er både indgåelse af en juridisk aftale om ægteskab og en velsignelse af ægteskabet. Op til 1800-tallet var det almindeligt i Danmark, at brudepar indgik den juridiske aftale uden for kirkens rum, og først bagefter gik ind i kirken og modtog velsignelsen. Det vil i dag svare til, at man går på rådhuset, siger ”ja” til hinanden og skriver under på den lovformlige ægteskabserklæring, og derefter går i kirken, hvor vi beder om Guds velsignelse af ægteskabet, synger salmer, beder for parret og hører læsninger fra bibelen.

Ved en vielse i kirken i dag er begge dele indbefattet i ritualet – både det juridiske og velsignelsen. Når parret siger ”ja” til hinanden og giver hinanden hånden er det den juridiske pagt, der træder i kraft, og derefter lyder Guds velsignelse af ægteskabet. Men det er også muligt at komme i kirken, efter man har været på rådhuset, som det var skik før i tiden, og få velsignelsen. Dette kalder vi en velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, og ritualet er (stort set) det samme som ved en vielse.

Ved en vielse eller velsignelse af borgerligt indgået ægteskab i kirken takker vi for den kærlighed, vi har mødt gennem hele livet. Her giver det også mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab, barmhjertighed og om kærligheden som en gave. I velsignelsen får brudeparret en styrke fra Gud, som er dén, der er større end os selv og vores kærlighed.

  

Både bryllup og kirkelig velsignelse

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset. Bryllupsceremonien forløber med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

Elske og ære: Til bryllup i kirken takker vi for den kærlighed, vi har mødt gennem hele livet. Her giver det også mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab, barmhjertighed og om kærligheden som en gave. I velsignelsen får brudeparret en styrke fra Gud, som er dén, der er større end os selv og vores kærlighed.

Hvor kan vi blive gift?

I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem. I kan blive gift i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Når I ønsker kirkebryllup eller velsignelse, skal I tage kontakt til den kirke, I ønsker at blive gift i.

Det skal I huske:

Når I skal giftes, er der en del at huske. I skal aftale brylluppet med kirken, have en prøvelsesattest, beslutte, hvad I fremover vil hedde. Der skal være vidner til vielsen og I skal have en samtale med præsten. Vi hjælper jer med at få overblik på siden Det skal I huske

Kirkelig velsignelse:

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få kirkelig velsignelse. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder om vielsesritualet.


For alle

Tusind tak til alle børn og voksne, som var med til at gøre vores forestilling om det lille Jesusbarn til noget helt særligt! Vi har verdens sejeste børn i Club Enghøj.   

For børn

Kan man danse til en salme og kan babyer overhovedet få noget ud af at lytte til musik? Ja og bestemt! Vil du vide mere om babysang så klik videre!