-

Dåb bestilles på ved at du kontakter kirkekontoret, hvor barnets navn, samt navne og adresser på 2-5 faddere indskrives. Faddere skal selv være døbt med en kristen dåb og må ikke være under den normale konfirmationsalder. Kordegnen henviser derefter forældrene til den præst, som har gudstjeneste den pågældende dag. Du finder kontakt informationerne her.

Du kan finde godkendte fornavne på familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk

Hvad betyder dåben?

Ved dåben bliver barnet medlem af kirken og ved dåben takker vi Gud for vores barn og beder Gud være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed, ånd og velsignelse. Vi får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner.

Hvad siger jeg ja til?

Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne.

Kamp mod alt ondt: Det, vi først siger ja til, er forsagelsen: At sige fra over for alt ondt. Kristendommen taler realistisk om livet. Vi slipper ikke uden om det, som ødelægger og truer livet, ved at blive døbt. Men den kristne tro siger os, at vi ikke skal give efter eller give op. I trosbekendelsen siger vi fra med ordene "Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen."

Faderen og sønnen: Dernæst svarer vi ja til troen på Gud som far og skaber. Med dette ja udtrykker vi tillid til, at verden og selve livet er fra Gud og grundlæggende er godt. Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds søn, hans liv og død og opstandelse.

- og Helligånden: Det næste ja handler om nutiden. Helligånden betyder, at Gud er nærværende hos alle mennesker til alle tider. Det siges i dåben, at barnet modtager Guds ånd. Derefter svarer vi på barnets vegne ja til, at ville døbes på denne tro.


For voksne

"Du som har tændt millioner af stjerner..." melodien til denne smukke salme er skrevet af Erik Sommer, konservatorieuddannet musikpædagog og han gæster Enghøj sognegård d. 26. oktober. 

For voksne

Mangler du et overblik over arrangementer i løbet af de næste måneder? Du kan altid danne dig overblik over både gudstjenester og arrangmenter ved at klikke herunder.