-

Dåb i Enghøj Kirke  

I Enghøj Kirke fejrer vi dåb næsten hver søndag, og vi glæder os hver gang til at byde dåbsbarnet, dets familie og venner velkommen i kirken og til gudstjeneste. En dåb i Enghøj bliver bl.a. markeret ved at dåbsbarnet bliver båret ind i procession i begyndelsen af gudstjenesten. Vi synger en særlig dåbssalme og tænder et dåbslys, som barnet også får med i dåbsgave fra kirken.

Praktisk
Når du (eller I?) vil have dit barn døbt, ringer du først til kirkekontoret.
I samtalen aftales dato og tidspunkt for dåben, og kirkekontoret skal samtidig have oplyst barnets navn, samt navne og adresser på 2-5 faddere. Fadderne skal selv være døbt og være omkring konfirmationsalder. Kirkekontoret formidler derefter en kontakt til den præst, som skal døbe barnet.

Er du i tvivl, om det ønskede navn er et godkendt navn, kan du slå det op her(familiestyrelsen).

Hvad betyder dåben?

Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og beder Gud om at være med barnet gennem hele livet med sin velsignelse, tilgivelse og kærlighed. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken, og bliver også i større forstand en del af en tradition og fællesskab, der rækker ud over barnets egen verden, og forbinder barnet med alle døbte.

 

 

Ved dåben siger vi JA

Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja til på barnets vegne. Trosbekendelsen begynder med at vi sammen siger fra over for det onde i verden – vi forsager djævelen¸ dets gerninger og væsen, som det hedder. Derfor er det første ja, gudmor eller gudfar siger ved døbefonten, i virkeligheden et nej til det onde. Kristendommen taler realistisk om livet. Vi slipper ikke uden om det, som ødelægger og truer livet ved at blive døbt. Men den kristne tro siger os, at vi ikke skal give efter eller give op.

Dernæst svarer vi ja til troen på Gud som far og skaber. Med dette ja udtrykker vi tillid til, at verden og selve livet er fra Gud og grundlæggende er godt. Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds søn, hans liv og død og opstandelse. Det fjerde ja er et ja til troen på Helligånden. Helligånden handler om nutiden. Helligånden betyder, at Gud er nærværende hos alle mennesker med sin ånd, og handler igennem os med Helligånden. Troen på Helligånden handler om troen på, at vi er Guds hænder og fødder i denne verden.

Med det femte og sidste ja svarer vi ja til på barnets vegne at ville døbes på denne tro.

Læs mere om dåbens betydning samt artikler og refleksioner over dåben på folkekirkens hjemmeside.

 


For alle

Tusind tak til alle børn og voksne, som var med til at gøre vores forestilling om det lille Jesusbarn til noget helt særligt! Vi har verdens sejeste børn i Club Enghøj.   

For børn

Kan man danse til en salme og kan babyer overhovedet få noget ud af at lytte til musik? Ja og bestemt! Vil du vide mere om babysang så klik videre!