Præstestilling

ENGHØJ SOGN SØGER EN NY PRÆST.

Er det dig, der søger stilling som præst i et aktivt sogn?

Vi tilbyder en stilling i et sogn, der er etableret med kirke og sognegård indviet i 1994.

I sognet er der 2 præster, hvoraf den ene, som er kbf´er, også har en mindre kvote på Hospice Randers. Derudover en organist på 100 %, en kirke- og kulturmedarbej-der på 100 %, 2 kirketjenere i tilsammen ca. 1 ½ stilling og 2 kordegne med tilsammen ca. 1 ½ stilling. Yderligere er der mange frivillige tilknyttet de forskellige arbejdsgrene.

Sognet har et højt aktivitetsniveau inden for alle arbejdsgrene: Forkyndelse, under-visning og sjælesorg/diakoni. Derfor understreger Menighedsrådet vigtigheden af, at der også er tid til fordybelse og efteruddannelse.

Den ledige stilling har specielt fokus på det teologisk/præstelige arbejde i børne- og ungdomsarbejdet.

I sognet er der 4 hold konfirmander og indledende konfirmandforberedelse/dåbs-oplæring (3. kl.). Plejehjemmet i sognet betjenes af kirkens præster med 1 månedlig gudstjeneste. Kirken har børneklub/kor, hvor hovedaktiviteten er musicals. Der afholdes – ud over søndagens gudstjeneste – flere særgudstjenester, f.eks. minigudstjenester (for de helt små), familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester samt temagudstjenester; kirken er også ramme om flere koncerter. I sognegården afholdes der bl.a. højskolearrangementer, kunstudstillinger, sangcafé, arrangementer for konfirmandforældre og minikonfirmandforældre. Der er også en besøgstjeneste i sognet.

 

Menighedsrådet ønsker, at vores nye præst…..

- har et teologisk syn og et kirkesyn, der ligger i midten af kirkelivet, og som kan  

  rumme anderledes tænkende

- er god til at samarbejde med andre ansatte og frivillige

- gerne har erfaring fra frivilligt arbejde og/eller erhvervsarbejde

- gerne vil bidrage med nytænkning

- ikke er bange for spidsbelastningsperioder og samtidig i stand til at passe på sig selv.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for Menighedsrådet, Käthe Esdahl, tlf.  2284 8641 eller sognepræst (kbf.) Alice Pedersen, tlf. 2040 6263.

Opslået: 27/11 2018 Udløber: 17/12 2018.

En stilling som sognepræst i Enghøj Pastorat i Aarhus Stift er ledig.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Det vil være muligt at forhandle et kvalifikationstillæg. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisa-tioner om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-post: kmaar-ansoegning@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

 

 


For alle

Tusind tak til alle børn og voksne, som var med til at gøre vores forestilling om det lille Jesusbarn til noget helt særligt! Vi har verdens sejeste børn i Club Enghøj.  

For børn

Kan man danse til en salme og kan babyer overhovedet få noget ud af at lytte til musik? Ja og bestemt! Vil du vide mere om babysang så klik videre!