Menighedsråd

Navn: Henning Ødum

Kontakt tlf.: 86 43 68 27/ 29 43 59 27
E-mail: hodum@youmail.dk

Andet: Formand for menighedsråd og valgbestyrelse, medlem af kirkeudvalg, økonomiudvalg og boligudvalg. 

 

Navn: Käthe Esdahl

Kontakt tlf.: 22 84 86 41
E-mail: katheesdahl@hotmail.com

Andet: Næstformand for menighedsrådet, kontaktperson, medlem af kirkeudvalg, økonomiudvalg og kunstudvalg. 

Navn: Oluf Kjærgaard

Kontakt tlf.: 51 87 38 37 
E-mail: olufogkirsten@gmail.com

Andet: kirkeværge og medlem af boligudvalg. 

 

Navn: Søren Lee Henriksen

Kontakt tlf.: 93 60 07 69
E-mail: s.leehenriksen@hotmail.com

Andet: formand for børne- og ungeudvalg, medlem af festudvalg og valgbestyrelse.

Navn: Jette Villumsen

Kontakt tlf.: 27 21 40 55 
E-mail: jette.villumsen@c-lacour.dk

Andet: medlem af voksenaktivitetsudvalg, valgbestyrelse, kunstudvalg og studietursudvalg.  

 

Navn: Gunnar Ibsen

Kontakt tlf.: 86 42 46 17/23 92 20 89
E-mail: gibsen@live.dk

Andet: kasserer, medlem af økonomiudvalg.

Navn: Thomas Jørgensen

Kontalt: tlf. 28 11 94 27 
E-mail: postkasse.thomas@gmail.com

Andet: medlem af børne- og ungeudvalg og festudvalg. 

 

Navn: Uffe Andersson

Kontakt: tlf. 29 63 50 99
E-mail: ua@webspeed.dk

Andet: medlem af økonomiudvalg, studietursudvalg og diakoniudvalg. 

Navn: Ruth Høgh

Kontakt tlf.: 86 40 52 92
Mobil tlf.: 21 47 65 95
E-mail: kh20@c.dk

Andet: formand for diakoniudvalg, medlem af kirkeudvalg og kunstudvalg. 

 

Navn: Ruth Nielsen

Kontakt tlf.: 24 52 88 08 
E-mail: kor@post8.tele.dk

Andet: formand for kunstudvalg, medlem af kirkeudvalg, voksenaktivitetsudvalg og studieturs-udvalg. 

 


For voksne

"Du som har tændt millioner af stjerner..." melodien til denne smukke salme er skrevet af Erik Sommer, konservatorieuddannet musikpædagog og han gæster Enghøj sognegård d. 26. oktober. 

For voksne

Mangler du et overblik over arrangementer i løbet af de næste måneder? Du kan altid danne dig overblik over både gudstjenester og arrangmenter ved at klikke herunder.