Kirkens historie

Enghøj kirke blev indviet 1. søndag i advent, d. 27. november 1994.

De første tanker om den nye kirke i Randers nordby startede i begyndelsen af 80'erne. Gennem en årrække havde de kirkelige myndigheder bedt Sct. Clemens sogns menighedsråd være opmærksom på befolkningsudviklingen og overveje placering af en ny kirke.

I begyndelsen af 1980'erne udvekslede man derfor synspunkter herom med Randers kommune med henblik på reservering af en byggegrund. Først i 1985 blev der for alvor taget fat på disse bestræbelser. I februar 1986 afholdtes et møde mellem repræsentanter for Kousted, Råsted, Borup og Sct. Clemens menighedsråd hvor også Biskop Herluf Eriksen var til stede. Her blev man enige om at arbejde for at placere et kirkebygger i et nyt sogn dannet af den nordvestlige del af Sct. Clemens sogn, og den sydlige bymæssige del af Borup sogn. I april 1986 blev der nedsat et fælles udvalg bestående af 4 medlemmer fra Borup og 4 medlemmer fra Sct. Clemens menighedsråd.

Fællesudvalget begyndte med at forhandle med myndighederne om køb af byggegrund. Og den 1. oktober 1987 kunne der endelig skrives skøde om køb af en dejlig grund på 25.ooo m2 ved Gl. Hobrovej. I 1988 begyndte fællesudvalget at planlægge den nye kirke. Efter besøg i en række kirker indgik man i et samarbejde med Danske Arkitekters Landsforbund, som var behjælpelig med at udforme et "konkurrenceprogram" hvor udvalget nedfældede de krav og ønsker, som man havde til den nye kirke. Af forskellige konkurrenceformer som udvalget blev stillet over for, valgte man i september 1990 fem arkitektfirmaeer til en indbudt konkurrence. Der blev nedsat en dommerkomite bestående af fællesudvalgets 8 medlemmer + 3 fagdommere udvalgt af DAL.

Konkurrencen blev afholdt i august 1991 og dommerkomiteen traf her sin endelige afgørelse, som faldt på arkitekt Henning Larsens projekt. Henning Larsens tegnestue fik herefter straks overdraget opgaven.


For alle

Tusind tak til alle børn og voksne, som var med til at gøre vores forestilling om det lille Jesusbarn til noget helt særligt! Vi har verdens sejeste børn i Club Enghøj.   

For børn

Kan man danse til en salme og kan babyer overhovedet få noget ud af at lytte til musik? Ja og bestemt! Vil du vide mere om babysang så klik videre!