MenighedsmødeHermed indkaldes til årets Menighedsmøde i Enghøj Kirke torsdag den 22. juni kl.17.00. Der redegøres for regnskabet for det forløbne år 2022 samt overvejelser om budgettet for det kommende år 2024. Endvidere aflægges beretning om rådets virksomhed det...